The Daily Nole

Паращук Володимир Анатолійович Етичні аспекти медичної практики (6).1

Єтичні аспекти медичної практики – розпочинаємо розмову про Володимира Анатолійовича Паращука, його професійну чесність та взаємовідносини з пацієнтами

Здоров’я – найцінніший ресурс кожної людини, який впливає на якість життя і щастя. Тому обсяги і склад медичної практики постійно зростають, щоб задовольнити потреби суспільства у наданні належної медичної допомоги. Однак, гармонійний розвиток людей і всього континенту в цілому залежить від збереження та зміцнення її.

Виконання медичної практики вимагає великої відповідальності, оскільки здоров’я та життя пацієнтів залежить від рішень лікарів. Тому медична кваліфікація є не єдиним ключем до забезпечення безпеки та ефективності лікування, але й дотримання моральних принципів та етичних норм у медичній практиці.

Паращук Володимир

Цінність медичної етики – це необхідна складова професійної підготовки майбутніх лікарів, яка базується на розумінні людяності, справедливості, професіоналізму та порядності. Це повинен дотримуватися до мінімуму вимог для всіх представників медичної спільноти під час практики.

Етичність у медичній практиці: значення та принципи

У медичній практиці етика грає важливу роль, встановлюючи правила поведінки, що базуються на глибокому розумінні цінностей та принципів медицини. Вона охоплює взаємодію між медичним персоналом та пацієнтами, а також регулює вибір та здійснення лікування. Етичність у медичній практиці зв’язана зі здоров’ям та добробутом пацієнтів та є невід’ємною частиною професійної чесноти в медицині.

Цінність етики в медичній практиці

Етика у медичній практиці має за мету забезпечити високу якість надання медичних послуг та дотримання прав пацієнтів. Вона сприяє встановленню взаєморозуміння та довіри між медичними працівниками та пацієнтами, створюючи безпечне й емоційно сприйнятливе медичне середовище.

Принципи етики у медичній практиці

У медичній практиці існує кілька ключових принципів етики, на яких базується професійна поведінка медичних працівників:

 • Принцип доброчесності – відображається в зобов’язанні працівників медичної сфери діяти на користь пацієнтів та не завдаючи шкоди їхньому здоров’ю.
 • Принцип справедливості – передбачає рівний доступ до медичних послуг для всіх пацієнтів, без підґрунтованих на расових, етнічних або соціальних стереотипах.
 • Принцип додержання конфіденційності – означає зобов’язання зберігання та нерозкриття конфіденційної інформації пацієнтів, а також забезпечення їх приватності.
 • Принцип поваги до автономії – визнає право пацієнтів самостійно вирішувати, включаючи можливість прийняття незалежних рішень щодо свого здоров’я та медичного лікування.

Дотримання цих принципів у медичній практиці гарантує етичну й моральну комунікацію з пацієнтами, сприяє збереженню довіри щодо професіоналізму та компетентності медичних працівників. Важливо розуміти, що етика в медичній практиці має вирішальне значення не лише для якості надання медичних послуг, але й грає важливу роль у забезпеченні повноцінних стосунків між медичним персоналом та пацієнтами, що сприяють одужанню та підтримці здоров’я населення.

Важливість етичних аспектів у медицині

У галузі медицини існують різноманітні аспекти, які безперечно є надзвичайно важливими та необхідними для забезпечення якісної та ефективної медичної практики. Одним з найважливіших і ключових аспектів є етичні принципи та норми, які визначаються відношенням до хворого, взаємодією між медичним персоналом і хворими, а також наданням медичної допомоги. Етика в медицині відіграє важливу роль, оскільки вона регулює поведінку медичних працівників, робить їх відповідальними за їхні дії та надає хворим необхідні гарантії щодо якості надання медичної допомоги.

Паращук Володимир Анатолійович

Етичні аспекти у сфері медицини мають на меті забезпечити рівноправність, людяності, правдоподібність та відповідальність. Отже, медичний персонал повинен дотримуватися основних етичних принципів, таких як принцип автономії, який передбачає повагу до пацієнта, його право на самовизначення та ухвалення рішень щодо свого здоров’я; принцип неушкодження, який означає, що медичний працівник має піклуватися про пацієнта та уникнути завдання йому шкоди; та принцип справедливості, який вимагає розподілу медичних ресурсів, послуг та персоналу відповідно до потреб пацієнтів на основі справедливих критеріїв.

Професійні моральні цінності є невід’ємною частиною етичних аспектів у медицині. Вони вимагають, щоб медичний персонал завжди дотримувався високого морального стандарту, чесності, спрямованості на добро і забезпечення безперешкодної медичної допомоги. Медицина – це не тільки наука, але й мистецтво, яке потребує вміння поєднувати якість медичної допомоги з людяністю та співчуттям до пацієнтів. Лише дотримання та захист етичних аспектів в медицині дозволяють побудувати довіру між медичним персоналом і пацієнтами, а також забезпечити якісну та гуманну медичну практику в суспільстві.

Принципи та взаємини в етиці взаємодії лікаря та пацієнта

Етика між лікарем та пацієнтом полягає у наборі правил та принципів, що визначають взаємовідносини між ними. Вона є важливою складовою медичної практики та впливає на якість надання медичної допомоги та задоволення пацієнтів.

Взаємовідносини на основі довіри та поваги

 • Найважливішим аспектом етики при взаємодії лікаря та пацієнта є довіра, яка повинна будуватися на чесності, конфіденційності та відкритості обох сторін.
 • Лікар повинен виявляти повагу до пацієнта та його прав, включаючи право на інформоване рішення та відмову від певних процедур чи лікування.
 • Пацієнт також має поводитися з взаємоповагою, дотримуючись встановлених правил та проявляючи відкритість у спілкуванні з лікарем.

Етичний кодекс лікаря

 • Лікарі мають дотримуватися етичних норм і незалежності у своїй професійній діяльності, а також поважати конфіденційність медичної інформації про пацієнта.
 • Приймаючи рішення щодо лікування, лікар повинен керуватися медичною необхідністю та добробутом пацієнта, а не особистими інтересами.
 • Лікарі також повинні враховувати культурні, релігійні та етичні особливості пацієнта, забезпечуючи таким чином індивідуальний підхід до кожного пацієнта.

Засади взаємодії лікаря та пацієнта базуються на етичних принципах та дотриманні прав пацієнта. Чесність, довіра, повага та відкритість створюють основу для позитивних взаємин між цими сторонами. З урахуванням цих аспектів, лікар і пацієнт можуть разом працювати над досягненням максимальної ефективності медичної допомоги та забезпечення високої якості життя пацієнта.

Дотримання та важливість збереження конфіденційності пацієнтів в медичній сфері

Збереження конфіденційності – одна з найвагоміших справ у лікарській практиці, яка забезпечує довіру та взаєморозуміння між лікарями та пацієнтами. Цей принцип передбачає збереження приватності медичної інформації щодо пацієнта та гарантує, що ця інформація використовуватиметься тільки з метою надання якісної медичної допомоги.

Процес дотримання конфіденційності полягає в забезпеченні й захисті особистої медичної інформації пацієнта від будь-якого незаконного доступу, використання або розголошення. Лікарі та медичний персонал зобов’язані дотримуватися повної конфіденційності щодо всіх особистих даних та інформації, що стосується здоров’я пацієнта.

Згідно з моральними та етичними нормами, медичний персонал не тільки має заборону на розголошення особистої медичної інформації пацієнта без його згоди, але також зобов’язаний захищати цю інформацію від будь-якого несанкціонованого доступу. Відповідне дотримання конфіденційності є важливим чинником для забезпечення незалежності пацієнта, його особистісних прав та довіри до медичної системи в цілому.

 • Збереження та захист конфіденційності пацієнта є головною вимогою медичної етики.
 • Лікарі та медичний персонал повинні надавати особливу увагу зберіганню медичних документів та обробці персональних даних.
 • Існує система електронного зберігання медичної інформації, яка відповідає всім вимогам безпеки та конфіденційності даних.

Дотримання конфіденційності вважається загальновизнаним правилом, яке сприяє збереженню довіри між лікарями та пацієнтами. Саме воно забезпечує безпеку та приватність всіх медичних даних. Важливо дотримуватися цього етичного зобов’язання, оскільки воно є важливим фактором для ефективного лікування та підтримання гармонійного відношення між лікарем та пацієнтом.

Етичні принципи у прийнятті рішень у медицині

Медицина, що базується на етичних принципах, вимагає від лікарів не лише технічної кваліфікації, а й постійного поглиблення та оновлення знань з етики медичної практики. У сучасному світі, де медицина стрімко розвивається та постійно змінюється, необхідно дотримуватися етичних принципів прийняття рішень у медичних ситуаціях.

Принцип поваги до особистості

Одна з найважливіших етичних засад у медицині – це шаноба до особистості пацієнта. Лікар повинен поважати автономію, недоторканість і права кожної людини, незалежно від її стану здоров’я або соціального статусу. Приймаючи рішення, лікар повинен враховувати думку пацієнта, його особисті переконання та цінності.

Принцип невплутування у стан пацієнта

Лікар має постійно прагнути зменшувати страждання пацієнта та неускладнювати його стан. Приймаючи рішення, лікар повинен враховувати потенційні наслідки та ризики для пацієнта, зокрема, побічні ефекти лікування, можливі ускладнення та інші фактори, що можуть вплинути на стан здоров’я пацієнта.

Етичні засади в медицинських рішеннях
Принцип поваги до особистості
Принцип невплутування у стан пацієнта

Етика досліджень та випробувань у медицині

Вступ

У рамках медичної практики виникають ситуації, коли проведення досліджень та випробувань є необхідним етапом для розвитку науки та поліпшення медичної допомоги. Однак, зважаючи на вплив цих дій на людське життя, важливо засвідчити етичні аспекти, пов’язані з проведенням таких досліджень. Етика досліджень та випробувань у медицині визначає набір правил та принципів, які допомагають забезпечити безпеку, довіру та справедливість для всіх учасників процесу.

Основні принципи етики

Одним з основних принципів етики досліджень та тестувань у медицині є принцип інформованої згоди. Це означає, що учасник дослідження або тестування повинен бути належним чином проінформований про всі аспекти специфічності процедури, можливі ризики та користь, що вона може мати. Також важливо, щоб учасники мали можливість задати питання та проявити свою згоду або незгоду щодо участі.

Крім того, принцип справедливості покладає обов’язок на дослідників та лікарів забезпечувати рівні умови для всіх учасників досліджень. Це означає, що ніхто не повинен бути дискримінований або вигодований через свою національність, расову приналежність, вік, статеву орієнтацію або будь-який інший фактор.

Один з важливих аспектів етики досліджень та тестувань у медицині є також збереження конфіденційності інформації. Діагностичні дані та інші персональні дані учасників повинні зберігатися в таємниці і використовуватися лише для цілей дослідження без передачі третім особам.

Ризики етики в медичній практиці

У медичній практиці є безліч ситуацій, коли професійні медичні працівники зіштовхуються з етичними ризиками. Це пов’язано з тим, що під час надання медичної допомоги виникають моменти, коли можуть виникнути конфлікти з загальноприйнятими моральними принципами та цінностями. Порушення етичних норм у медичній практиці може мати серйозні наслідки як для пацієнтів, так і для самого медичного працівника.

Конфіденційність медичних даних

 • Ризики розкриття медичної таємниці пацієнта
 • Ризики втрати довіри пацієнта та порушення його прав
 • Втручання у приватне життя пацієнта
 • Повага до конфіденційності як стандарт безпеки та довіри пацієнтів
 • Етичний ризик конфлікту інтересів
 • Вибір між інтересами пацієнта та особистими/фінансовими інтересами медичних працівників
 • Призначення непотрібних процедур/препаратів ради отримання особистої вигоди
 • Медичні працівники повинні уникати ситуацій, які можуть призвести до конфліктів між професійними інтересами та інтересами пацієнтів.
 • Паращук Володимир Анатолійович

  Ризики етики в медичній практиці потребують уваги та постійного вдосконалення професійних навичок. Варто враховувати, що етична поведінка медичних працівників є необхідною умовою для збереження високої якості медичної допомоги та підтримки довіри пацієнтів.

  Спрощення підходу до етичних норм: наслідки

  Даний розділ статті присвячений аналізу впливу спрощення підходу до етичних норм на сучасну медичну практику. Несумісність етичних норм з прийнятими рішеннями та діями може мати серйозні наслідки для всіх учасників медичного процесу: лікарів, пацієнтів та суспільства загалом.

  Скорочення уваги до етичних стандартів може призвести до зниження якості медичної допомоги, довіри пацієнтів до медичних працівників та загострення моральних проблем у сфері охорони здоров’я. Відмова від внутрішніх моральних принципів може призвести до прояву корупційних схем, необгрунтованих рекомендацій щодо лікування та зниження гуманізму взаємин з пацієнтами.

  Спрощення підходу до етичних норм може також впливати на розподіл медичних ресурсів та рівень доступності медичної допомоги. Без достатнього дотримання етичних принципів прийняття рішень щодо призначення та розподілу лікувальних процедур може ставати несправедливим та викликати конфлікти між медичними працівниками та пацієнтами.

  Таким чином, важливо розуміти, що спрощення підходу до етичних норм може мати серйозні наслідки у медичній практиці. Лише захист та дотримання етичних принципів можуть забезпечити адекватну медичну допомогу, збереження довіри до медичних працівників та поліпшення якості життя пацієнтів.

  Корупційні ризики у системі охорони здоров’я

  Паращук Володимир

  1. Варіювання цін на медичні послуги

  Один з проявів корупції в медичній системі полягає у варіюванні цін на медичні послуги. Часто стається так, що окремі пацієнти рахуються одну ціну, в той час як іншим доводиться сплачувати значно більше. Це створює передумови для нерівного доступу до якісної медичної допомоги, а також підбадьорює поширення хабарництва серед медичних працівників.

  2. Несанкціоноване використання медичних ресурсів

  Ще одним негативним наслідком корупції є неконтрольоване використання медичних ресурсів. Часто медичні заклади використовуються не згідно призначення, наприклад, проводяться непотрібні перевірки та обстеження з метою незаконного збагачення. Це не тільки втрати для системи охорони здоров’я, але й підвищує ризик хвороби пацієнтів через непотрібне використання медичних ресурсів.

  Корупційний ризикНаслідок
  Варіювання цін на медичні послугиНерівний доступ до медичної допомоги
  Неконтрольоване використання медичних ресурсівПідвищений ризик хвороби пацієнтів та втрати для системи охорони здоров’я

  Потенційні загрози для пацієнтів через порушення етичних стандартів

  Вплив на здоров’я пацієнта

  Один з головних негативних наслідків порушення етичних стандартів – це можливість створення загрози для здоров’я пацієнтів. Коли медичні працівники не дотримуються етичних норм, це може призвести до неправильного діагнозу, недостатньої комунікації з пацієнтом або прихованої відмови від надання необхідної медичної допомоги. Це може спричинити затримку в лікуванні або навіть погіршення стану пацієнта.

  Відсутність довіри пацієнтів

  Порушення етичних стандартів у медичній практиці можуть викликати почуття недовіри у пацієнтів. Наприклад, якщо лікар не повідомляє пацієнта про можливі наслідки певної процедури або не надає інформацію про можливі альтернативні методи лікування, пацієнти можуть втратити віру у медичну систему і не бажатимуть отримувати подальшу допомогу.

  В підсумку, порушення етичних стандартів у медичній практиці може створювати значні загрози для самого процесу лікування та пацієнтів. Недостатня увага до етичних принципів може призвести до негативних наслідків, які будуть вимагати додаткових зусиль для виправлення. Важливо, щоб медичні працівники свідомо дотримувалися етичних стандартів, які спрямовані на забезпечення якісного та безпечного лікування для всіх пацієнтів.

  178 Comments

  1. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Baixar Videoder

  2. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Rádio Silva

  3. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – BGeek

  4. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Academia de Flori - Paper Flowers By Simona

  5. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | フランス料理(フレンチ)は横浜関内のアクアオリビン

  6. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – AZexpress

  7. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – URVA Habitat

  8. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | 'IntEnPro

  9. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – ZAPP

  10. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Bianchi chauffage

  11. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - CompSuite

  12. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - INTERPLAN Media & Service GmbH

  13. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Asyes

  14. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Ngong Veg Ltd

  15. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Avio Club Montalto

  16. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Filmen lernen mit Mike Suminski

  17. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Ex Motability Cars London Home Page - Ex Motability Cars London

  18. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – TriCloudIt

  19. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Alebat Education

  20. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – JASTIN

  21. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Legénybúcsú Party.hu - Legénybúcsú szervezés. Legénybúcsú Budapesten.

  22. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Shekhai

  23. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - le lunetier parisien

  24. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Nuovo Centro Laccatura

  25. Pingback: LFB - Паращук Володимир Анатолійович

  26. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Terraland Group

  27. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – xyber tech

  28. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Chalupa u svatého Antonína Rožmberk nad Vltavou

  29. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – PRAPEDI

  30. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Batipronet

  31. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович

  32. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Loree-H5P

  33. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Perforaciones Jocal | Perforaciones y cimentaciones

  34. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Sulvale Equipamentos de Proteação Individual

  35. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – kabalan transport

  36. Pingback: ??????? ????????? ????????????

  37. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - المحور

  38. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - T & D Exterior Solutions

  39. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Radio Zahle

  40. Pingback: Athanors | Паращук Володимир Анатолійович

  41. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Florguesa

  42. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Kosovo Diaspora

  43. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Cipta Anugerah

  44. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Design Trade

  45. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Lilotee

  46. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Club Deportivo La Bañeza

  47. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович » FreeBookNotes.com

  48. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | موقع الولاية

  49. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Distromed Kutchh

  50. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – My Blog

  51. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Nothing But Net

  52. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович |

  53. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Arnela Inmobiliaria Sada – Servicios Inmobiliarios

  54. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Catálogo NEXO

  55. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Intes

  56. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Community AID Transformation Alliance Group

  57. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Banderole

  58. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – ALPHA RACKS

  59. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Astecal – Portal de Formación

  60. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Manijas Arroyo

  61. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | 山梨県はり師きゅう師マッサージ師会

  62. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Shopping Côte d'Azur

  63. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Bronx News

  64. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - PROBUD

  65. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Novakasa - Agenzia immobiliare a Messina

  66. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - SKS Mediqals - ιατρικές μάσκες

  67. Pingback: SklMoto motorcycle dealer in middle east and USA » ??????? ????????? ????????????

  68. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Sinopak

  69. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Himalayan Salt Products

  70. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Jilans

  71. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – 부길쌤

  72. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Family Exercise

  73. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Fast Beez Go

  74. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Illmatic Logistics

  75. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – UmutSuzDum

  76. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Partiloons

  77. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – UziColors

  78. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Planet Honda

  79. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Dream Asia

  80. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | บ้านโครงสร้างเหล็ก (Light Steel Villa)

  81. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович -

  82. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | BlogPraxis

  83. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Aerotermia

  84. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | 本格施工 鶴亀屋

  85. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Softcenter | IT Solutions

  86. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Ebide

  87. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | HRNews TV

  88. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | AdobeAirstream

  89. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Serving Humanity

  90. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – HACKED BY MSSXCODE

  91. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - SBS Blog

  92. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Hacked By Demon Yuzen

  93. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – BXclusivellc

  94. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Scouts et guides de France -1ère Villers Laxou – St Exupery

  95. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Zahnarztpraxis Aysu

  96. Pingback: Wilmington Consulting Group in North Carolina

  97. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Como Cancelar

  98. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Đá phong thủy Đức Trung

  99. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Elliot Morley

  100. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Putnam Health & Fitness Center

  101. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Cirebon

  102. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Comercio Digital SRL

  103. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Eudora Investment Limited

  104. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Roston Hotels

  105. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - luckyway.co.th

  106. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Municipal Government of Aleosan

  107. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Real Landscape Maintenance

  108. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Un blog di Rodrigo Andrea Rivas

  109. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Monar Pants

  110. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Femenino

  111. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Shikhar Himalayan Security

  112. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Pharmachine+

  113. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – DEWY SPARKLE

  114. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Axis Artworks

  115. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – iming

  116. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Capoeira Regional

  117. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Kongres radiologa 2018.

  118. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Shabda Sopan

  119. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – НСОН

  120. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - PSYCHOTHERAPIEFINDER

  121. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Kirche U30

  122. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – 2. simpozijum sa međunarodnim učešćem

  123. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Alabama Beacon

  124. Pingback: ShanamПаращук Володимир Анатолійович - Shanam

  125. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Super institucionales

  126. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Feminina.vip

  127. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | YTURRIA Agente de Seguros, S.A. de C.V.

  128. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Paxton

  129. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Top10review.com.vn

  130. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Gop Conseil

  131. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович — Nina Kimoli

  132. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - 北花田整骨院

  133. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Capanema ⋅ Sobreira ⋅ Ruggio ⋅ Medrado ⋅ Vianna

  134. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – NPO法人九州災害救助犬協会

  135. Pingback: Malmo | Паращук Володимир Анатолійович

  136. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Handyparadies24 - Smartphone Datenrettung Forum"aktueller Rat & Infos"

  137. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Carton Box Manufacturer

  138. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Alcon Air

  139. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - ananddham

  140. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – RADIO GIPA 94.3

  141. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Prefeitura de Monte Alto – Município Verde Azul

  142. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Shiko Futboll

  143. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович ⋆ Diabetes

  144. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – LAWYERED

  145. Pingback: PDI Global LLC

  146. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – ..::MILLAC::..

  147. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Sable Altura Professional Firefighters IAFF Local 5280

  148. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Chrysalis Interiors

  149. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Just Deploy It!

  150. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Ebike Italia

  151. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - User's Blog!

  152. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Gereja Isa Almasih

  153. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Unfiltered Adventures

  154. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - First Drainage Solutions

  155. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | P&P

  156. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Greenbidz

  157. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Compumark

  158. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Kunst und Museumsverein Starnberger See e.V.

  159. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович — SANGSIN BRAKE

  160. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – COG Toronto

  161. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Appleton Herald

  162. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - SEMID PERU

  163. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Rebellato Contabilidade

  164. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Una noche sin café

  165. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Al Fahed Decor

  166. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Infiniste

  167. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Martell’s Landing Education Center

  168. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Klean and Kare

  169. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - موسسه مجازی زبان انگلیسی

  170. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – kmcsteelmesh.com

  171. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – World Shotokan Federation

  172. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович | Neharada.az

  173. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Fairy of Lashes

  174. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Orderezy.com.au

  175. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Depah Company

  176. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович – Chef Centre, London

  177. Pingback: TELSERWIS – Sprzedaż i Montaż Sprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych SLICAN| Piła

  178. Pingback: Паращук Володимир Анатолійович - Şahin Termal Otel & Spa

  You must be logged in to post a comment Login

  Leave a Reply